FM Statistikkonsult AB

Vänder sig framförallt till forskare på universitet och kliniskt verksamma inom folkhälsa eller medicinsk forskning. Företaget startade verksamheten 2011 med tonvikt på studieupplägg, bearbetning av data med varierande komplexitet och storlek, epidemiologi och statistisk analys.